Main Page

From Mongolian script

Монгол бичиг компьютерт

ᠮᠣᠩᠭᠣᠯᠪᠢᠴᠢᢉᠻᠣᠮᠫᠢᠶᠦ᠋ᠲ᠋ᠧᠷᠲᠦ

Монгол бичгийн Тунгаамал загварын баримтжуулалт хуудсанд тавтай морил.

Агуулгыг ангиллаар жагсааж харахыг хүсвэл Товьёг руу орно уу.

Шийдлийн талаар

Монгол бичгийн юникод
Монгол бичгийн юникодын түүх.
Түгээмэл тавигддаг асуултууд
Монгол бичигтэй холбоотой асуултууд ба бодит баримтууд.
Монгол бичгийн бусад шийдлүүд ба харьцуулалт
Монгол бичгийн "тунгаамал загвар" ба бусад загваруудын ялгаатай болон ижил төстэй талууд.
Суулгах заавар
Тунгаамал загварыг ашиглахад шаардлагатай зүйлийг суулгах заавар.
Бичих зөвлөгөө
Суулгасны дараа хэрхэн ашиглах заавар зөвлөгөө, зарим тодорхой асуудлыг хэрхэн шийдэх талаарх мэдээлэл.
Программууд
Тус загварыг одоогоор дэмжиж буй систем, нийцтэй программ хангамжуудын талаарх мэдээлэл.

Манай хамт олон, дэмжигч болон хамтрагчид

Хамтын ажиллагаа
Бидний үйл хэрэгт хэрхэн оролцох, тус үйлсэд хэрхэн хувь нэмэр оруулах арга замууд.
Дэмжигч газрууд
Тунгаамал загварыг дэмжин, нэгдэн ажиллаж буй байгууллагууд.
Олон улсын байгууллагууд
Хамтран ажиллаж буй олон улсын байгууллагууд.
Ажил үүргийн жагсаалт
Одоогоор дуусаагүй хийгдэж буй болон цаашид хийх ёстой ажил хэргийн жагсаалт.