Программууд

From Mongolian script

Тунгаамал загвар нь юникодод суурилсан тул сүүлийн үеийн бараг бүх системд асуудалгүй ажиллана. Гагцхүү босоо чиглэлийг ямар программ дэмждэг эсэх нь асуулт юм. Бичвэрийн томоохон программуудын хувьд бараг бүгд босоо чиглэлийг дэмжиж байна. Мөн бүх интернет хөтөч босоо чиглэлийг дэмждэг болсон.

Виндоус үйлдлийн системд

Программ Хувилбар Үйлдлийн систем Тайлбар
Microsoft Office 2007 ба түүнээс хойш Виндоус 7 - Виндоус орчинд хамгийн сайн дэмждэг
LibreOffice 4 ба түүнээс хойш Виндоус XP - Хурдтай шинэчлэгддэг
Open Office 3.6 ба түүнээс хойш Виндоус XP - Удаан шинэчлэгддэг, тогтвортой
WPS Office A11 ба түүнээс хойш Виндоус 7 - .

Линүкс үйлдлийн системд

Программ Хувилбар Үйлдлийн систем Тайлбар
LibreOffice 4 ба түүнээс хойш Ubuntu, Debian, Fedora, CentOS, Gentoo, + Хурдтай шинэчлэгддэг
Open Office 3.6 ба түүнээс хойш Ubuntu, Debian, Fedora, CentOS, Gentoo, + Удаан шинэчлэгддэг, тогтвортой
WPS Office A11 ба түүнээс хойш Fedora, CentOS, OpenSUSE, Ubuntu, Mint, + -

MAC OSX үйлдлийн системд

Программ Хувилбар Үйлдлийн систем Тайлбар
LibreOffice 4 ба түүнээс хойш Ubuntu, Debian, Fedora, CentOS, Gentoo, + Хурдтай шинэчлэгддэг
Open Office 3.6 ба түүнээс хойш Leopard ба хойш бүх Үсгийн чиглэл алдаатай