Хандив

From Mongolian script

Хэрэв та манай ажлыг зөв зүйтэй гэж үзэж, хандив өргөхийг хүсэж байвал:

Данс: 1170007286

Банк: Голомт банк

Эзэмшигч: Монголын нээлттэй эхийн холбоо


гэсэн дансанд тушаана уу. Танд баярлалаа.