Хандив

From Mongolian script
Revision as of 09:35, 13 March 2019 by Badaa (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

Хэрэв та манай ажлыг зөв зүйтэй гэж үзэж, хандив өргөхийг хүсэж байвал:

Данс: 1170007286

Банк: Голомт банк

Эзэмшигч: Монголын нээлттэй эхийн холбоо


гэсэн дансанд тушаана уу. Танд баярлалаа.