Хандив

From Mongolian script
Revision as of 09:34, 13 March 2019 by Badaa (talk | contribs) (Created page with "Хэрэв та манай ажлыг зөв зүйтэй гэж үзэж, хандив өргөхийг хүсэж байвал: Данс: 1170007286 Банк: Голомт...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

Хэрэв та манай ажлыг зөв зүйтэй гэж үзэж, хандив өргөхийг хүсэж байвал:

Данс: 1170007286 Банк: Голомт банк Эзэмшигч: Монголын нээлттэй эхийн холбоо

гэсэн дансанд тушаана уу. Танд баярлалаа.