Difference between revisions of "Тунгаамал загвар"

From Mongolian script
Line 1: Line 1:
= Монгол бичиг компьютерт =
+
'''Тунгаамал загвар''' ({{Mongol| }} нь цахим орчин Монгол бичиг олон жилийн турш асуудалтай явж ирснийг засах үүднээс Болорсофт компаниас үүсгэн хөгжүүлсэн кодчиллын загвар юм.
{{Mongol|ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ}}{{Mongol|ᠪᠢᠴᠢᢉ}}{{Mongol|ᠻᠣᠮᠫᠢᠶᠦ᠋᠊}}{{Mongol|᠊ᠲ᠋ᠧᠷ ᠲᠦ}}
 
  
'''Монгол бичгийн [[Тунгаамал]] загварын баримтжуулалт хуудсанд тавтай морил.'''
+
== Түүх ==
 +
=== Урьтал боловсруулалт ===
  
Агуулгыг ангиллаар жагсааж харахыг хүсвэл [[Товьёг]] руу орно уу.
+
Монгол бичгийн кодчиллыг шийдэх олон улсын сонирхол
  
== Шийдлийн талаар ==
+
Олон улсын нэгдсэн системд кодолсон монгол бичгийн үсгийн дүрс ба дүрэм алдаатай байсаар байгаа учраас Юникодын байгууллага ч монгол бичгийн асуудалд сүүлийн жилүүдэд анхаарч, тусгайлан хурал зөвлөгөөн хийх болсон. Болорсофт компани 2013 оноос хойш Монгол бичгийн кодчиллыг анхааран судалж, олон улсын хурал, зөвлөгөөнүүдэд оролцон санал бодлоо илэрхийлж ирлээ. 
  
<div style="{{column-count|2}}">
+
Монгол бичгийг зүй ёсны авианы загвараар нь бус, ханз шиг дүрсээр кодлох санаачилга
; [[Монгол бичгийн юникод]]: Монгол бичгийн юникодын түүх.
 
; [[Түгээмэл тавигддаг асуултууд]]: Монгол бичигтэй холбоотой асуултууд ба бодит баримтууд.
 
; [[Монгол бичгийн бусад шийдлүүд ба харьцуулалт]]: Монгол бичгийн "тунгаамал загвар" ба бусад загваруудын ялгаатай болон ижил төстэй талууд.
 
; [[Суулгах заавар]]: Тунгаамал загварыг ашиглахад шаардлагатай зүйлийг суулгах заавар.
 
; [[Ерөнхий зөвлөгөө]]: Суулгасны дараа хэрхэн ашиглах заавар зөвлөгөө, зарим тодорхой асуудлыг хэрхэн шийдэх талаарх мэдээлэл.
 
; [[Программууд]]: Тус загварыг одоогоор дэмжиж буй систем, программ хангамжуудын талаарх мэдээлэл.
 
</div>
 
  
== Манай хамт олон, дэмжигч болон хамтрагчид ==
+
Нэгэнт монгол бичгийн кодчиллын асуудал хангалттай шийдэгдэхгүй байгаа ийм нөхцөлд  2017 оны 9 сарын 22-27-нд ӨМӨЗО-ы Хөх хотод болсон хуралдаанд монгол бичгийг бүр үсгээр бус, ханз үсэг шиг дүрсээр кодлох шинэ аргачлалыг хүртэл боловсруулж, батлах оролдлого хийсэн юм. “Болорсофт” ХХК-ийн төлөөлөл энэ хурал дээр авианы бичгийг ханз маягаар кодлохын эсрэг байр сууриа илэрхийлж, дүрсээр кодлох явцыг түр зогсоосон.
  
<div style="{{column-count|2}}">
+
Монгол бичгийг авианы загвараар нь үлдээх хичээл зүтгэл
  
; [[Хамтын ажиллагаа]]: Бидний үйл хэрэгт хэрхэн оролцох, тус үйлсэд хэрхэн хувь нэмэр оруулах арга замууд.
+
Дээрх мэт нөхцөл байдлын улмаас, 2017 оны 9 сараас уг  асуудлаар холбогдох мэргэжилтнүүдтэй хамтран баг болж дагнан ажиллаж байна. Бид 2018 оны 4 сарын 03-05-нд АНУ-ын Сан Хосе хотод болсон хуралдаанд өөрсдийн шийдлийг танилцуулж, авиа зүйн загвараа цаашид хөгжүүлэх, хадгалж үлдээх боломжийг олж авсан. Энэ идэвх зүтгэлд Өвөр Монголын эрдэмтэд талархахын зэрэгцээ Юникодын зүгээс ихэд үнэлж байсан. Тиймээс, Юникодын 4-р техникийн хорооны зүгээс монгол бичгийн блокоос гадна Тод, Манж, Шивээ бичгийн блокийг өргөтгөж өгөх хүсэлтийг тавьж байв.
; [[Дэмжигч газрууд]]: Тунгаамал загварыг дэмжин, нэгдэн ажиллаж буй байгууллагууд.
 
; [[Олон улсын байгууллагууд]]: Хамтран ажиллаж буй олон улсын байгууллагууд.
 
  
 +
=== Хурал зөвлөгөөн ===
  
</div>
+
Монгол бичгийн кодчилол – 2018
 +
 
 +
== Загварын онцлог ==
 +
 
 +
=== Суурь судалгаа ===
 +
 
 +
=== Хялбарчлал ===
 +
 
 +
== Хэрэгжүүлэлт ==
 +
 
 +
== Цаашдын алхам ==

Revision as of 23:55, 18 February 2019

Тунгаамал загвар ( нь цахим орчин Монгол бичиг олон жилийн турш асуудалтай явж ирснийг засах үүднээс Болорсофт компаниас үүсгэн хөгжүүлсэн кодчиллын загвар юм.

Түүх

Урьтал боловсруулалт

Монгол бичгийн кодчиллыг шийдэх олон улсын сонирхол

Олон улсын нэгдсэн системд кодолсон монгол бичгийн үсгийн дүрс ба дүрэм алдаатай байсаар байгаа учраас Юникодын байгууллага ч монгол бичгийн асуудалд сүүлийн жилүүдэд анхаарч, тусгайлан хурал зөвлөгөөн хийх болсон. Болорсофт компани 2013 оноос хойш Монгол бичгийн кодчиллыг анхааран судалж, олон улсын хурал, зөвлөгөөнүүдэд оролцон санал бодлоо илэрхийлж ирлээ.

Монгол бичгийг зүй ёсны авианы загвараар нь бус, ханз шиг дүрсээр кодлох санаачилга

Нэгэнт монгол бичгийн кодчиллын асуудал хангалттай шийдэгдэхгүй байгаа ийм нөхцөлд 2017 оны 9 сарын 22-27-нд ӨМӨЗО-ы Хөх хотод болсон хуралдаанд монгол бичгийг бүр үсгээр бус, ханз үсэг шиг дүрсээр кодлох шинэ аргачлалыг хүртэл боловсруулж, батлах оролдлого хийсэн юм. “Болорсофт” ХХК-ийн төлөөлөл энэ хурал дээр авианы бичгийг ханз маягаар кодлохын эсрэг байр сууриа илэрхийлж, дүрсээр кодлох явцыг түр зогсоосон.

Монгол бичгийг авианы загвараар нь үлдээх хичээл зүтгэл

Дээрх мэт нөхцөл байдлын улмаас, 2017 оны 9 сараас уг асуудлаар холбогдох мэргэжилтнүүдтэй хамтран баг болж дагнан ажиллаж байна. Бид 2018 оны 4 сарын 03-05-нд АНУ-ын Сан Хосе хотод болсон хуралдаанд өөрсдийн шийдлийг танилцуулж, авиа зүйн загвараа цаашид хөгжүүлэх, хадгалж үлдээх боломжийг олж авсан. Энэ идэвх зүтгэлд Өвөр Монголын эрдэмтэд талархахын зэрэгцээ Юникодын зүгээс ихэд үнэлж байсан. Тиймээс, Юникодын 4-р техникийн хорооны зүгээс монгол бичгийн блокоос гадна Тод, Манж, Шивээ бичгийн блокийг өргөтгөж өгөх хүсэлтийг тавьж байв.

Хурал зөвлөгөөн

Монгол бичгийн кодчилол – 2018

Загварын онцлог

Суурь судалгаа

Хялбарчлал

Хэрэгжүүлэлт

Цаашдын алхам