Difference between revisions of "Бичих зөвлөгөө"

From Mongolian script
(Бэлтгэл)
Line 130: Line 130:
 
== Оффисын программууд дээр бичих ==
 
== Оффисын программууд дээр бичих ==
 
=== Майкрософт оффис ===
 
=== Майкрософт оффис ===
 +
Майкрософт оффис нь 2007 ба түүнээс шинэ хувилбартаа босоо чиглэл дэмждэг болсон. Та майкрософт оффист монгол бичгээр босоо чиглэлд бичихдээ дараах алхмуудыг дагна уу.
 +
# Хэлээ сонгох
 +
#;"Mongolian (Traditional Mongolian, Mongolia)" болгон сонгох (Таны үйлдлийн систем виндоус 7 бол "Mongolian (Traditional Mongolian, PRC)"-г сонгоно) Бэлтгэл хэсэгт гарын драйвер суулгаснаар таны хэлний сонголтод монгол бичиг орж ирсэн байх болно.<br>
 +
 +
[[File:Language_bar.PNG|border|300px|center|alt=Хэл сонгох|Хэл сонгох]]<br>
 +
 +
# Майкрософт оффист босоо чиглэл идэвхжүүлэх
 +
#; Оффисын Page Layout цэсний Text Direction-аас Vertical for Mongolian-ыг сонгон босоо чиглэл идэвхжүүлнэ. <br>
 +
 +
[[File:Text_direction.PNG|border|300px|center|alt=Босоо чиглэл|Босоо чиглэл]]<br>
 +
 +
# Фонт сонгох
 +
#; Тунгаамал загварыг дэмжсэн фонт сонгоно. (MongolianScript, Classical Mongolian Dashtseden гэх мэт)
 +
#; Ингээд л шууд бичиж эхэлнэ.<br>
 +
 +
[[File:Text.PNG|border|600px|center|alt=Фонт сонгох|Фонт сонгох]]<br>
  
 
=== Либре оффис ===
 
=== Либре оффис ===
  
 
=== Опен оффис ===
 
=== Опен оффис ===

Revision as of 14:54, 19 February 2019

Бичих зөвлөмж

Бэлтгэл

Монгол бичихээр компьютерт бичихийн тулд дараах үндсэн алхмуудыг дагаарай.

 1. Фонт
  Монгол бичгийн фонт суулгах заавар
 2. Гарын драйвер
  Өөрийн үйлдлийн системд тохирсон гарын драйвер суулгах заавар
 3. Бичвэрийн программ
  Монгол бичгээр босоо чиглэлд бичихийн тулд босоо чиглэл дэмждэг бичвэрийн программ байх шаардлагатай.
  • Виндоус үйлдлийн системд Майкрософт оффис 2007 ба түүнээс шинэ хувилбарыг
  • Мак үйлдлийн системд Либре оффисыг
  • Линүкс үйлдлийн системд Либре оффис юм уу Опеноффис дээр бичихийг зөвлөж байна.
  Хэрвээ танд оффис байхгүй бол үйлдлийн системдээ тохирсон төлбөргүй, нээлттэй эх бүхий Либре оффис, Опен оффисыг татаж аваарай.
 4. Гарын байрлал
  Доорх зурагт монгол бичгийн гарын байрлалыг харуулав.
  Анхаарах : Монгол бичгийн гарын байрлал нь латин цагаан толгойн qwerty байрлалтай бараг адил бөгөөд Гэ-f, Га-g, Ха-h, Хэ-k үсгүүд дээр тус тус байршиж байгааг анхаарна уу.
Гарын байрлал
 1. Тусгай тэмдэгтийн тайлбар
Латин товч Header text Header text Header text Header text Header text Header text
Example Example Example ᠰᠡᠳᢈᠢᠯ ᠢ

ᠠᠮᠢᠲᠠᠨ ᠤ ᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠡᠵᠢ ᠶᠢᠨ || Example || Example || Example

Example Example Example ᠻᠢᠨᠣ᠋ ᠪᠦ᠋ᠦ

ᠯᠧᠨ᠋ᠲ ᠡᠳ᠋ ᠠᠲ᠋ᠣᠮ || Example || Example || Example

Example Example Example Example Example Example Example
Example Example Example Example Example Example Example
Example Example Example Example Example Example Example
Example Example Example Example Example Example Example
Example Example Example Example Example Example Example
Example Example Example Example Example Example Example
Example Example Example Example Example Example Example
Example Example Example Example Example Example Example
Example Example Example Example Example Example Example
Example Example Example Example Example Example Example
Example Example Example Example Example Example Example
Example Example Example Example Example Example Example
Example Example Example Example Example Example Example
Example Example Example Example Example Example Example
Example Example Example Example Example Example Example
Example Example Example Example Example Example Example
Example Example Example Example Example Example Example
Example Example Example Example Example Example Example
Example Example Example Example Example Example Example
Example Example Example Example Example Example Example
Example Example Example Example Example Example Example
Example Example Example Example Example Example Example
Example Example Example Example Example Example Example
Example Example Example Example Example Example Example
Example Example Example Example Example Example Example
Example Example Example Example Example Example Example
Example Example Example Example Example Example Example
Example Example Example Example Example Example Example
Example Example Example Example Example Example Example
Example Example Example Example Example Example Example
Example Example Example Example Example Example Example
Example Example Example Example Example Example Example
Example Example Example Example Example Example Example
Example Example Example Example Example Example Example
Example Example Example Example Example Example Example
Example Example Example Example Example Example Example
Example Example Example Example Example Example Example
Example Example Example Example Example Example Example
Example Example Example Example Example Example Example
Example Example Example Example Example Example Example
Example Example Example Example Example Example Example
Example Example Example Example Example Example Example
Example Example Example Example Example Example Example
Example Example Example Example Example Example Example
Example Example Example Example Example Example Example
Example Example Example Example Example Example Example
Example Example Example Example Example Example Example
Example Example Example Example Example Example Example

Оффисын программууд дээр бичих

Майкрософт оффис

Майкрософт оффис нь 2007 ба түүнээс шинэ хувилбартаа босоо чиглэл дэмждэг болсон. Та майкрософт оффист монгол бичгээр босоо чиглэлд бичихдээ дараах алхмуудыг дагна уу.

 1. Хэлээ сонгох
  "Mongolian (Traditional Mongolian, Mongolia)" болгон сонгох (Таны үйлдлийн систем виндоус 7 бол "Mongolian (Traditional Mongolian, PRC)"-г сонгоно) Бэлтгэл хэсэгт гарын драйвер суулгаснаар таны хэлний сонголтод монгол бичиг орж ирсэн байх болно.
Хэл сонгох


 1. Майкрософт оффист босоо чиглэл идэвхжүүлэх
  Оффисын Page Layout цэсний Text Direction-аас Vertical for Mongolian-ыг сонгон босоо чиглэл идэвхжүүлнэ.
Босоо чиглэл


 1. Фонт сонгох
  Тунгаамал загварыг дэмжсэн фонт сонгоно. (MongolianScript, Classical Mongolian Dashtseden гэх мэт)
  Ингээд л шууд бичиж эхэлнэ.
Фонт сонгох


Либре оффис

Опен оффис