Difference between revisions of "Бичих зөвлөгөө"

From Mongolian script
(Created page with "= Бичих зөвлөмж = == Бэлтгэл == Монгол бичихээр компьютерт бичихийн тулд дараах үндсэн алхмуудыг д...")
 
(Бэлтгэл)
Line 16: Line 16:
 
#; Анхаарах <nowiki>:</nowiki> Монгол бичгийн гарын байрлал нь латин цагаан толгойн qwerty байрлалтай бараг адил бөгөөд Гэ-f, Га-g, Ха-h, Хэ-k үсгүүд дээр тус тус байршиж байгааг анхаарна уу.
 
#; Анхаарах <nowiki>:</nowiki> Монгол бичгийн гарын байрлал нь латин цагаан толгойн qwerty байрлалтай бараг адил бөгөөд Гэ-f, Га-g, Ха-h, Хэ-k үсгүүд дээр тус тус байршиж байгааг анхаарна уу.
 
[[File:keyboard-layout.png|710px|center|alt=Гарын байрлал|Гарын байрлал ]]
 
[[File:keyboard-layout.png|710px|center|alt=Гарын байрлал|Гарын байрлал ]]
 +
# Тусгай тэмдэгтийн тайлбар
 +
{| class="wikitable"
 +
|-
 +
! Латин товч !! Header text !! Header text !! Header text !! Header text !! Header text !! Header text
 +
|-
 +
| Example || Example || Example || ᠰᠡᠳᢈᠢᠯ ᠢ
 +
ᠠᠮᠢᠲᠠᠨ ᠤ
 +
ᠮᠠᠯ ᠤᠨ
 +
ᠡᠵᠢ ᠶᠢᠨ || Example || Example || Example
 +
|-
 +
| Example || Example || Example || ᠻᠢᠨᠣ᠋    ᠪᠦ᠋ᠦ
 +
ᠯᠧᠨ᠋ᠲ
 +
ᠡᠳ᠋
 +
ᠠᠲ᠋ᠣᠮ || Example || Example || Example
 +
|-
 +
| Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example
 +
|-
 +
| Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example
 +
|-
 +
| Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example
 +
|-
 +
| Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example
 +
|-
 +
| Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example
 +
|-
 +
| Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example
 +
|-
 +
| Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example
 +
|-
 +
| Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example
 +
|-
 +
| Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example
 +
|-
 +
| Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example
 +
|-
 +
| Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example
 +
|-
 +
| Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example
 +
|-
 +
| Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example
 +
|-
 +
| Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example
 +
|-
 +
| Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example
 +
|-
 +
| Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example
 +
|-
 +
| Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example
 +
|-
 +
| Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example
 +
|-
 +
| Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example
 +
|-
 +
| Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example
 +
|-
 +
| Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example
 +
|-
 +
| Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example
 +
|-
 +
| Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example
 +
|-
 +
| Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example
 +
|-
 +
| Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example
 +
|-
 +
| Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example
 +
|-
 +
| Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example
 +
|-
 +
| Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example
 +
|-
 +
| Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example
 +
|-
 +
| Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example
 +
|-
 +
| Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example
 +
|-
 +
| Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example
 +
|-
 +
| Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example
 +
|-
 +
| Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example
 +
|-
 +
| Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example
 +
|-
 +
| Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example
 +
|-
 +
| Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example
 +
|-
 +
| Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example
 +
|-
 +
| Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example
 +
|-
 +
| Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example
 +
|-
 +
| Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example
 +
|-
 +
| Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example
 +
|-
 +
| Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example
 +
|-
 +
| Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example
 +
|-
 +
| Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example
 +
|-
 +
| Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example
 +
|-
 +
| Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example
 +
|-
 +
| Example || Example || Example || Example || Example || Example || Example
 +
|}
 +
 
== Оффисын программууд дээр бичих ==
 
== Оффисын программууд дээр бичих ==
 
=== Майкрософт оффис ===
 
=== Майкрософт оффис ===

Revision as of 14:43, 19 February 2019

Бичих зөвлөмж

Бэлтгэл

Монгол бичихээр компьютерт бичихийн тулд дараах үндсэн алхмуудыг дагаарай.

 1. Фонт
  Монгол бичгийн фонт суулгах заавар
 2. Гарын драйвер
  Өөрийн үйлдлийн системд тохирсон гарын драйвер суулгах заавар
 3. Бичвэрийн программ
  Монгол бичгээр босоо чиглэлд бичихийн тулд босоо чиглэл дэмждэг бичвэрийн программ байх шаардлагатай.
  • Виндоус үйлдлийн системд Майкрософт оффис 2007 ба түүнээс шинэ хувилбарыг
  • Мак үйлдлийн системд Либре оффисыг
  • Линүкс үйлдлийн системд Либре оффис юм уу Опеноффис дээр бичихийг зөвлөж байна.
  Хэрвээ танд оффис байхгүй бол үйлдлийн системдээ тохирсон төлбөргүй, нээлттэй эх бүхий Либре оффис, Опен оффисыг татаж аваарай.
 4. Гарын байрлал
  Доорх зурагт монгол бичгийн гарын байрлалыг харуулав.
  Анхаарах : Монгол бичгийн гарын байрлал нь латин цагаан толгойн qwerty байрлалтай бараг адил бөгөөд Гэ-f, Га-g, Ха-h, Хэ-k үсгүүд дээр тус тус байршиж байгааг анхаарна уу.
Гарын байрлал
 1. Тусгай тэмдэгтийн тайлбар
Латин товч Header text Header text Header text Header text Header text Header text
Example Example Example ᠰᠡᠳᢈᠢᠯ ᠢ

ᠠᠮᠢᠲᠠᠨ ᠤ ᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠡᠵᠢ ᠶᠢᠨ || Example || Example || Example

Example Example Example ᠻᠢᠨᠣ᠋ ᠪᠦ᠋ᠦ

ᠯᠧᠨ᠋ᠲ ᠡᠳ᠋ ᠠᠲ᠋ᠣᠮ || Example || Example || Example

Example Example Example Example Example Example Example
Example Example Example Example Example Example Example
Example Example Example Example Example Example Example
Example Example Example Example Example Example Example
Example Example Example Example Example Example Example
Example Example Example Example Example Example Example
Example Example Example Example Example Example Example
Example Example Example Example Example Example Example
Example Example Example Example Example Example Example
Example Example Example Example Example Example Example
Example Example Example Example Example Example Example
Example Example Example Example Example Example Example
Example Example Example Example Example Example Example
Example Example Example Example Example Example Example
Example Example Example Example Example Example Example
Example Example Example Example Example Example Example
Example Example Example Example Example Example Example
Example Example Example Example Example Example Example
Example Example Example Example Example Example Example
Example Example Example Example Example Example Example
Example Example Example Example Example Example Example
Example Example Example Example Example Example Example
Example Example Example Example Example Example Example
Example Example Example Example Example Example Example
Example Example Example Example Example Example Example
Example Example Example Example Example Example Example
Example Example Example Example Example Example Example
Example Example Example Example Example Example Example
Example Example Example Example Example Example Example
Example Example Example Example Example Example Example
Example Example Example Example Example Example Example
Example Example Example Example Example Example Example
Example Example Example Example Example Example Example
Example Example Example Example Example Example Example
Example Example Example Example Example Example Example
Example Example Example Example Example Example Example
Example Example Example Example Example Example Example
Example Example Example Example Example Example Example
Example Example Example Example Example Example Example
Example Example Example Example Example Example Example
Example Example Example Example Example Example Example
Example Example Example Example Example Example Example
Example Example Example Example Example Example Example
Example Example Example Example Example Example Example
Example Example Example Example Example Example Example
Example Example Example Example Example Example Example
Example Example Example Example Example Example Example
Example Example Example Example Example Example Example

Оффисын программууд дээр бичих

Майкрософт оффис

Либре оффис

Опен оффис