Ажил үүргийн жагсаалт

From Mongolian script
Revision as of 07:49, 21 February 2019 by Badaa (talk | contribs) (Created page with "== Судалгаа хийж, баримт бичиг бэлдэх == # Стандартын бүрэн хэмжээний тодорхойлолт бичих # Тунгаа...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

Судалгаа хийж, баримт бичиг бэлдэх

 1. Стандартын бүрэн хэмжээний тодорхойлолт бичих
 2. Тунгаамал загварын баримтжуулалт бичих
 3. Энгийн хэрэглэгчид зориулсан гарын авлага бичих
 4. Энэ викиг баяжуулан, хөгжүүлэх
 5. Сурагчдад зориулсан гарын авлага бэлдэх
 6. Фонт хөгжүүлэгчдэд зориулсан гарыг авлага бичих
 7. Монгол бичгийн цэг, цэгэн тэмдэглэгээний дүрэм журмын талаар судлах, баримтжуулах
 8. Монгол бичгийн гарын оновчилсон байрлалыг тогтоох
 9. Тод үсгийн кодчиллыг шалгаж, цэгцлэх
 10. Монгол Али Гали үсгийн кодчиллыг шалгаж, цэгцлэх
 11. Манж үсгийн кодчиллыг шалгаж, цэгцлэх
 12. Манж Али Гали үсгийн кодчиллыг шалгаж, цэгцлэх
 13. Шивээ үсгийн кодчиллыг шалгаж, цэгцлэх
 14. Шивээ Али Гали үсгийн кодчиллыг шалгаж, цэгцлэх
 15. Вагиндра үсгийн кодчиллыг хийх
 16. Дөрвөлжин үсгийн кодчиллыг шалгаж, цэгцлэх
 17. Хэвтээ дөрвөлжин үсгийн кодчиллыг шалгаж, цэгцлэх
 18. Соёмбо үсгийн кодчиллыг шалгаж, цэгцлэх
 19. Соёмбо үсгийн кодчиллыг шалгаж, цэгцлэх

Орчуулга

 1. Чойжинжав багшийн монгол бичгийн кодчилол номыг хятад хэлнээс монгол хэл рүү орчуулах
 2. Тунгаамал загварын бүрэн хэмжээний тодорхойлолтыг англи хэлээр бэлдэх
 3. Unicode document registry буюу англи хэлнээс чухал баримтуудыг монгол руу орчуулах
 4. Энэ Викиг англи хэл рүү орчуулах
 5. Энэ Викиг Монгол бичиг рүү хөрвүүлэх

Програмчлал, программын тест, фонт хийх

 1. Одоо хэрэглэгдэж буй бүх кодчиллоор үүссэн баримтыг тунгаамал загварын кодчилол руу хөрвүүлэх
 2. Монгол бичгийн бүрэн хэмжээний гарнитур бүхий фонт бүтээх
 3. Өмнө хийсэн байсан 10 гаруй фонтуудыг тунгаамал загварт тохируулан засварлах, хөгжүүлэх
 4. Тунгаамал загварт тохирох монгол бичгийн фонтуудыг хөгжүүлэх
 5. Монгол бичгийн алдаа шалгуурыг тунгаамал загварт тохируулах хөгжүүлэх
 6. Монгол бичиг, кирилл бичиг хоорондын хөрвүүлэгчийг тунгаамал загварт тохируулан хийх
 7. AAT технологийн фонт хөгжүүлэх
 8. Graphite (SILGraphite, урьд OpenGraphite гэдэг байсан) технологийн фонт хийж хөгжүүлэх
 9. Монгол бичгийн оновчилсон байрлалын дагуу гарыг хийх
 10. Гаргасан гарын багцын суулгагчийг нэмэх, шинэчлэх, арчлах
 11. Тод үсгийн гарын драйвер хийх
 12. Тод үсгийн фонт хийх
 13. Манж үсгийн гарын драйвер хийх
 14. Манж үсгийн фонт хийх
 15. Шивээ үсгийн гарын драйвер хийх
 16. Шивээ үсгийн фонт хийх
 17. Дөрвөлжин үсгийн гарын драйвер хийх
 18. Дөрвөлжин үсгийн фонт хийх
 19. Хэвтээ дөрвөлжин үсгийн фонт хийх
 20. Хэвтээ дөрвөлжин гарын драйвер хийх

Хурал, зөвлөгөөн, уулзалт

 1. Улаанбаатар хотноо болох Mongolian Ad Hoc уулзалтад бэлтгэх
 2. Монгол бичгийн оновчилсон гарыг үндэсний стандартад өргөн барих, батлуулах
 3. UTC #159 хуралдаанд оролцох
 4. 1-2 сар тутам хуралддаг Unicode-н Script ad hoc meeting-д аль болох тогтмол оролцох